Vleesvarkens nauwgezet opvolgen

De vleesvarkensmodule kan als verlengstuk van de zeugenhouderij gebruikt worden maar kan ook perfect als een alleenstaande module werken.

De administratietijd kan beperkt worden doordat er optioneel mogelijkheden zijn om voederfacturen en slachthuisfacturen elektronisch in te lezen. Met enkele muisklikken kan er zo heel wat tijd bespaard worden.

Zowel continu stallen als het all-in all-out systeem passen perfect in de administratie. Bij het opmaken van inventarissen (enkel bij continu systeem) helpt Ceres de inventaris opmaken. Aantallen en gewichten worden door Ceres berekend, maar kunnen door de gebruiker aangepast worden.

Per periode of per ronde kunnen kengetallen als groei, voederconversie, sterfte, voederkost per kg groei, voederwinst, … berekend worden.

varkens6

CV12