biggen_in_stal

CERES staat voor een perfecte technische en financiële opvolging

Met het Ceres programma kan de varkenshouder op een eenvoudige manier zijn administratie van zijn zeugen/vleesvarkensbedrijf opvolgen. Met een minimum aan administratief werk komen interessante rapporten beschikbaar die een perfecte opvolging en bijsturing van het bedrijf mogelijk maken.

Het gebruik van een netwerkversie of een mobiele versie zorgt ervoor dat de administratie volledig in de stal kan gebeuren. Zo wordt er nog korter op de bal gespeeld en worden de juiste beslissingen zeer snel genomen

Uiteraard zijn niet enkel de technische cijfers belangrijk. Het financieel luik is in Ceres zeer diep uitgewerkt. Elk bedrijf, welke structuur ook, kan steeds perfect financieel opgevolgd worden.

Meerdere adviseurs (veevoedersector, fokkerijbedrijven en zelfs de farmaceutische sector) hebben Ceres weten te waarderen en gebruiken het graag als tool om de bedrijven mee te helpen sturen naar een optimaal rendement.

CERES past op elke bedrijfsvoering

Ieder bedrijf heeft zijn eigenheid en zijn specifieke werkmethodes. Deze gewoontes moeten blijven; Ceres past zich hierop aan. Via ‘Instellingen’ kan het programma bijgestuurd worden zodat het past op elk soort varkensbedrijf.

Zo kan de verrekening van verlegde biggen, het omnummeren van verkochte zeugen, de start van de eerste cyclus, … aangepast worden aan de wensen van de varkenshouder.

Bedrijven die werken in een meerwekensysteem hebben behoefte aan rapporten volgens de groepen zeugen. Ook hierin kan Ceres de gewenste resultaten bezorgen.

Snelle invoer van gegevens

De bedrijven worden alsmaar groter. Om de administratie tot het minimum te beperken is Ceres zo opgebouwd dat snel inbrengen van veel gegevens mogelijk is.

Enerzijds is er het klassieke individuele invoerscherm waar zeug per zeug de gegevens over insemineren, werpen, verleggen, spenen ingevoerd worden. Deze input kan volledig bediend worden vanaf het toetsenbord. Eenmaal in het scherm is het gebruik van de muis niet meer nodig. Dit zorgt voor een zeer grote tijdswinst. Sommige bedrijven verkiezen om bepaalde handelingen (bvb werpen en spenen) tegelijkertijd te registreren in het programma. Ook hiervoor kan dit scherm speciaal aangepast worden zodat in één inputscherm de beide handelingen geregistreerd worden.

Anderzijds biedt Ceres via invullijsten de mogelijkheid om de registratie van gegevens van meerdere zeugen op één scherm gezamenlijk in te vullen. Bijvoorbeeld worden alle te spenen zeugen voorgedrukt, de gebruiker hoeft enkel nog het speenaantal in te vullen.

Wil de varkenshouder de input volledig in de stal doen tijdens de werkzaamheden dan kan hij gebruik maken van mobiele toestellen. Via een link met de PC worden alle gegevens hetzij door een druk op de knop, hetzij volledig automatisch verwerkt in het Ceres programma.