Vruchtbaarheid kort opvolgen

De vruchtbaarheid op de rundveebedrijven is een zeer belangrijk aspect om op te volgen. Daarom voorziet Ceres in diverse rapporten om de vruchtbaarheid van de dieren in beeld te brengen. Deze rapporten kunnen dienen als vertrekbasis voor het zoeken naar oplossingen indien er zich problemen voordoen.

rundvee1

CR2