koeien_9

CERES, net dat tikkeltje meer …

Met het Ceres programma kan de rundveehouder op een eenvoudige manier zijn administratie van zijn melkvee/zoogkoeien/vleesveebedrijf opvolgen. Met een minimum aan administratief werk komen interessante rapporten beschikbaar die een perfecte opvolging en bijsturing van het bedrijf mogelijk maken.

Het gebruik van een netwerkversie of een mobiele versie zorgt ervoor dat de administratie bijna volledig in de stal of op de weide kan gebeuren. Zo wordt er nog korter op de bal gespeeld en worden de goede beslissingen zeer snel genomen. 

Uiteraard zijn niet enkel de technische cijfers belangrijk. Het financieel luik is in Ceres tot in detail uitgewerkt. Elk bedrijf, welke structuur ook, kan steeds perfect financieel opgevolgd worden.

Meerdere adviseurs (veevoedersector en dierenartsen) hebben Ceres weten te waarderen en gebruiken het graag als tool om de bedrijven mee te helpen sturen naar een optimale productie en gezondheidstoestand van de dieren. 

CERES past op elke bedrijfsvoering

Ieder bedrijf heeft zijn eigenheid en zijn specifieke werkmethodes. Deze gewoontes moeten blijven; Ceres past zich hierop aan. Via ‘Instellingen’ kan het programma bijgestuurd worden zodat het past op elk soort rundveebedrijf.

Zo kan bijvoorbeeld een automatische nummering opgezet worden zodat geboren kalveren automatisch het juiste Sanitel- en bedrijfsnummer krijgen. Standaardwaarden zoals droogzetmiddel, geboortegewicht,… worden automatisch ingevuld maar kunnen steeds gewijzigd worden.

Snelle invoer van gegevens

De bedrijven worden alsmaar groter. Om de administratie tot het minimum te beperken is Ceres zo opgebouwd dat snel inbrengen van veel gegevens mogelijk is.

Het individueel inputscherm, toont info over de huidige toestand van het dier, laat toe om snel alle info over inseminaties, droogzetten, kalven, behandelingen, enz … in te voeren.

Via het scherm ‘Veebeheer’ kunnen alle geregistreerde handelingen op een eenvoudige manier verwijderd of gewijzigd worden.

Wil de rundveehouder de input volledig in de stal doen tijdens de werkzaamheden, dan kan hij gebruik maken van moderne mobiele toestellen (Smartphone of tablet). Via een internetverbinding worden alle gegevens verwerkt in het Ceres programma.

CR8