Rantsoen en koppelingen

Ceres bevat een uitgebreide rantsoenberekening die rekening houdt met oa. leeftijd van het dier, de melkproductie (liters melk, vet- en eiwitgehalte van de melk), het lactatiestadium, de drachtduur, enz …

De gegevens van de rantsoenberekening kunnen “indien gewenst” doorgestuurd worden naar een voederautomaat.

Indien er melkgegevens beschikbaar zijn via melkmeters dan kunnen deze ook ingelezen worden in Ceres.

Zo kan Ceres volledig automatisch het rantsoen constant bijsturen. Dagelijks wordt de gemiddelde melkproductie van de recentste 10 dagen berekend, eventueel gekoppeld aan de vet- en eiwitgehalten van de MPR. Met deze gegevens wordt het rantsoen berekend en doorgestuurd naar de voederautomaat. Individuele bijsturingen door de veehouder blijven steeds mogelijk.

 rundvee12