Koppeling met CRV

Een koppeling tussen Ceres en CRV maakt het mogelijk om diverse gegevens onderling uit te wisselen.

Enerzijds kunnen MPR gegevens opgehaald worden die automatisch opgeslagen worden in de respectievelijke koekaarten. De gebruikte KI stieren worden steeds up-to-date gehouden. Ook de fokwaarden van de dieren worden via dezelfde koppeling opgevolgd in Ceres.

Anderzijds worden gegevens zoals DHZ-KI vanuit Ceres naar CRV gestuurd en de inseminaties worden in Ceres ingelezen.

rundvee8

CR6

Koppeling met Sanitel

Alle geboorten en vertrekken van dieren moeten op regelmatige basis naar DGZ gestuurd worden. Veehouders met Ceres kunnen dit rechtstreeks vanuit Ceres doen. De extra input via het veeportaal is dus niet meer nodig.

Tijdens de connectie met Sanitel worden alle gegevens (geboorten en vertrekken) grondig gecontroleerd. Eventuele fouten worden aan de gebruiker gemeld zodat hij deze kan bijsturen. Indien alles in orde is worden automatisch de meldingsdata en meldingsnummers gekoppeld aan de respectievelijke dieren.
Het bijhouden van een handgeschreven runderbeslag is niet meer nodig omdat Ceres dit automatisch doet.