CERES, grasland en ruwvoeders

Er is ook de mogelijkheid om naast het rundvee ook het grasland en de ruwvoederwinning op te volgen. In dit gedeelte boekt de veehouder alle registraties van zaaien, bemesten en gewasbescherming. Perceelsfiches, begrazingsregister en weidekalender zijn dus ook eenvoudig op te volgen.

Naast ruwvoeders en grasland kunnen ook andere akkerbouwteelten opgevolgd worden (tarwe, suikerbieten, aardappelen).

 rundvee11