Een gezonde veestapel

In Ceres worden behandelingen van dieren nauwkeurig opgevolgd. Vooraf bepaalde behandelingsplannen zijn de basis van een goede gezondheidsopvolging.

Het toedienen van medicatie, individueel of in groep, gebeurt via eenvoudige schermen.

Alle registraties worden verzameld, omgerekend naar kengetallen en in functie van de instellingen op de rapporten geplaatst.

Zo kan een melkveehouder zich volledig op Ceres baseren om bijvoorbeeld zijn IKM verplichtingen op te volgen.

rundvee10

CR5

CR4