CERES, financieel …

Uitstekende technische resultaten zijn een goede basis maar daarom bieden ze nog geen garantie op een prima financieel resultaat. Rundveehouders zijn sterk afhankelijk van de melk- of vleesprijzen. Bovendien zijn grondstofprijzen zeer bepalend voor het berekenen van de variabele kost.

Daarom voorziet Ceres met een diepgaande economische analyse voor duidelijke kengetallen als arbeidsinkomen per koe. De kostprijs van een liter melk of de kostprijs van een kg vleesaanwinst zijn belangrijke parameters in de analyse van een rundveebedrijf.

De mogelijke koppeling met de bedrijfsboekhouding zorgt er voor dat de resultaten ook in orde zijn voor de VLIF boekhouding.

 fin1