Online Perceelregistratie

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn elementen waar men niet meer om heen kan in de plantaardige productie.

Om de registraties voor teeltopvolging eenvoudig, zonder aankoop van software en ongeacht de plaats van invoer te doen, wordt Ceres Online Perceelregistratie gebruikt. Zo kan ook een werknemer die de bespuiting of bemesting toedient de opvolging ervan onafhankelijk invullen.

Als je over een computer beschikt met internetverbinding wordt het inloggen en opstarten van de teeltregistratie kinderspel.

Na de opbouw van een bedrijfsplan en de teeltplannen kan je zaad- en pootgoed, meststoffen en fyto onmiddellijk toewijzen of spreiden over meerdere teeltplannen. De teeltopvolging omvat zowel een technische als financiële benadering. Op het einde van de rit ken je ook de totale variabele teelt-kost per teeltplan.

BoekingenTeeltregistratie

Door het invullen van de wachttermijn van de bestrijdingsmiddelen kan een toegestane oogstdatum berekend worden.

De afnemers van de gewassen zijn opgetogen met een degelijke perceelfiche. Zowel de verbruikte producten, de werkzaamheden als de oogsten kunnen op de teeltfiche vermeld worden. De perceelfiche uit Online Perceelregistratie is erkend door Vegaplan.