Instructievideo’s CropVision

1. Algemeen overzicht

 1. Indeling van de schermen, wat is wat, waar kan ik wat vinden, hoe werkt het, percelen, aantallen en bouwplan.
 2. Bijkomende modules (PCA – adviesmodules – saldomodule)

2. Lijsten

 1. Algemeen gebruik van de lijsten, toevoegen meststoffen, rassen, medewerkers, …
 2. Meststof toevoegen
 3. Dierlijke mest

3. Communicatie

 1. Uitleg afnemers, externe modules, machtigingen en support
 2. Voorwaarden PCA koppeling

4. Registratie

 1. Opmaken percelen
 2. Opmaken teelten of bouwplan
 3. Eigenhandig tekenen / bestaande wijzigingen
 4. Bouwplan
 5. Selectie bouwplannen
 6. Registratie algemeen (invoer, wijzigen, aanvullen, schrappen)
 7. Registratie meststoffen (vloeibaar of vast of natuurlijke mest)
 8. Registreren percelen in het buitenland
 9. Opzoekingen in de registraties

5. Rapport en opzoekingen

 1. Opvragen van een rapport, als pdf opslaan