Online bedrijfsboekhouding

Je wil een heel eenvoudige bedrijfsboekhouding invullen, zonder dat je software hoeft te installeren.
Dat kan! De Online bedrijfsboekhouding is een web-applicatie waarbij om het even welk land- of tuinbouwbedrijf een officieel erkende boekhouding kan invullen.
De uitslag uit deze boekhouding voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor de VLIF steun.

Op het bedrijfsplan vul je met heel eenvoudige knoppen in welke dieren en gewassen op het bedrijf aanwezig zijn.
Onmiddellijk daarna kan je kosten en inkomsten toewijzen of laten verdelen over de verschillende bedrijfstakken.

Ceres On line

Verdeelsleutels kunnen evenredig met aantal dieren of oppervlakte worden gebruikt om zodoende een gespreide kostenverdeling te hebben.

De jaarlijkse kosten verder aanvullen met leningen, investeringen, en inventarissen maakt de boekhouding compleet.

Eenvoud troef !

De afsluiting en uitrekening van de boekhouding gebeurt in samenspraak met Cerco Soft. Tegelijk doet Cerco Soft een controle op correcte gegevens en logische invoer.

Dit is een aanrader als je een eenvoudige en betaalbare oplossing zoekt voor uw bedrijfsboekhouding.

Ook als boekhoudbureau, hoe klein of groot ook, kunnen meerdere bedrijven naast elkaar opgevolgd worden en kunnen gemiddelden gemaakt worden over de bedrijven heen.