Fiscale Boekhouding

Geen fiscale boekhouding is zo eenvoudig als deze met het software pakket TOPPIX -Fiscaal.

Vroeger was het gezinsbedrijf met forfaitaire aanslag de regel in onze landbouw. Doch door de intensivering en de grotere kapitaalsinbreng en risico schakelt men tegenwoordig over op juridische vormen en rechtspersonen of gewoon gezegd, vennootschappen. Deze vormen staan geen forfaitaire aanslag toe en dus moeten boeken bijgehouden worden. Met een minimum aan boekhoudkundige kennis kan in Toppix fiscaal het aankoopdagboek, verkoopdagboek, diverse verrichtingen en financiële boekingen bijgehouden worden.

De periodische BTW-aangifte vloeit er uit voort zonder extra werk. Via een bestandje kan de aangifte evenals de klantenlisting elektronisch naar Intervat gestuurd worden.

Toppix fiscaal laat een perfect up-to-date klanten opvolging toe evenals de balans per klant/leverancier en een complete historiek.

Optioneel kan ook gebudgetteerd worden, zodat uw uitgaven op een goede manier beheerd worden.

Balansen, winst- en verlies rekening, proef- en saldibalans, balans klanten en leveranciers, en andere rapporten kunnen verder gebruikt worden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (belastingsaangifte, neerlegging van de balans bij de Nationale Bank).

Stockbeheer en facturatie

Op eenvoudig logische wijze maakt men verkoopfacturen aangepast en eigen aan het bedrijf.

Ook deze facturatie software is volledig passend aan de noden van de landbouwsector. Men kan verkopen en inkomsten van allerlei producten en werkzaamheden gewoon rechtstreeks aan de klant factureren.

Voor loonwerkers is er de mogelijkheid om werkzaamheden op percelen te registreren, fyto-producten gaan gepaard met r-zinnen en actieve stoffen.

De graanmodule laat toe graanleveringen te registreren met vocht, onzuiverheden… en wat erbij hoort om later goed te kunnen uitbetalen.

Voor voeder- en/of meststoffenhandelaren heeft men een systeem van partijnummers om loten voeders en meststoffen te traceren.

Contante verkopen en kasverkopen met kasticket voor boerderijwinkels of hobby-zaken is eveneens mogelijk.

Voor alles kunnen rapporten uitgedraaid worden zodat men ziet hoe de verkoop verloopt.

Een zeer interessant gegeven bij stockbeheer en facturatie is nog het feit dat de gemaakte verkoopfacturen perfect kunnen opgehaald worden in de fiscale boekhouding, zodat 2 maal intypen overbodig is. Dit is zeer handige software voor wie een eigen zaak heeft.