Veevoederindustrie

Cerco soft heeft diverse oplossing voor de veevoederindustrie.

CERES adviseurs versie

Met de adviseursversie van Ceres kan men een volledige databank inlezen van Ceres-gebruikers die men ontvangt via Agronet .

De keuze kan gemaakt worden om de gegevens van de klant al dan niet aan te passen. Indien gekozen wordt om te wijzigen of aan te vullen kan de databank daarna teruggestuurd worden naar de klant via Agronet.

Men kan kiezen om enkel de gegevens te raadplegen van de klant. Zodoende kan men fouten opsporen en/of bedrijfsresultaten uitdraaien.
De adviseursversie van Ceres is bedoeld voor:

  • Advies: boekhoudkantoren, adviescentra, officiële instanties, …
  • Gezondheid: dierenartsen, labo’s, …
  • Voeding: veevoederbedrijven, …
  • Fokkerij: KI-centra, fokkerijorganisaties, …

Agronet

Agronet is een communicatieplatform via internet tussen Ceres-gebruikers en diverse partners.

Ceres-gebruikers kunnen exportbestanden doorsturen naar de gekozen partner. Enkel deze partner zal deze bestanden kunnen inkijken.

Sommige adviseurs en vooral boekhoudkantoren hebben net zoals de gebruikers een ceres-programma op hun computer staan. De Ceres-gebruiker kan dan zijn gehele databank doorsturen naar de gekozen partner.

Agronet kan gebruikt worden voor:

  • Advies: boekhoudkantoren, adviescentra, officiële instanties, …
  • Gezondheid: dierenartsen, labo’s, …
  • Voeding: veevoederbedrijven, …
  • Fokkerij: KI-centra, fokkerijorganisaties, …

MSR (varkens)

Multi Site Reporting of afgekort MSR is een analysetool over bedrijven heen waarmee men allerlei overzichten en  vergelijkingen kan maken.

Deze overkoepelende rapportering is een uitstekend instrument voor veevoederbedrijven,  fokkerijorganisaties of andere studiegroepen.

Met MSR heeft men tools ter beschikking om een helikopteroverzicht over meerdere bedrijven te krijgen. Met  ranglijsten en benchmarks kan eenvoudig onderzocht worden welke bedrijven het beter doen dan anderen. Door  middel van streefwaarden kunnen doelen of targets aan bedrijven toegekend worden zodat deze beter  opgevolgd kunnen worden.

Diepere analyse is ook mogelijk met de hulp van grafieken en filters. Zo kan ingezoomd worden op specifieke  cycli of rassen. Verder kunnen al deze rapporten en analyses opgemaakt worden naar eigen keuze en kan je  deze elke dag eenvoudig in je mailbox ontvangen. klik hier voor meer info