Inleiding

Door de toenemende informatisering van de agrarische sector is er een grote nood aan een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, dit vooral vanuit de toeleveringssector (industrie) wegens een toenemende behoefte aan gegevens.

Deze uitwisseling van gegevens kan het best gebeuren volgens een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, dit is zowel in het belang van de landbouwer als in het belang van de toeleveringssector.

Het doel van deze gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is vooral een administratieve vereenvoudiging door een automatische overdracht (import en export) van data uit de management software van en naar derden.

Hierbij denken we dan vooral aan de automatische gegevensuitwisseling met veeartsen, adviesbureaus, overheidsinstellingen, veilingen, KI-centra, slachthuizen, veevoederbedrijven,…

Bij de automatische gegevensoverdracht denken we dan vooral aan het automatisch boeken van facturen, voederregisters, medicamentenregister, melkcontrole uitslagen, traceerbaarheid, …

Wat is A.S.D.A.C.?

A.S.D.A.C. staat voor Agrarische Standaard voor Data Communicatie.

A.S.D.A.C. is een “Agrarisch woordenboek” dat aan de basis ligt van de elektronische uitwisseling van gegevens (data) binnen de agrarische sector.

Deze data-uitwisseling is enkel mogelijk wanneer er afspraken gemaakt worden over de vorm waarin de informatie wordt uitgewisseld. Zonder een afspraak kunnen computerapplicaties niet met elkaar ‘praten’. Er wordt dus als het ware een woordenboek (A.S.D.A.C.) ontwikkeld, waar iedereen naar believen kan in opzoeken zodat hij in staat is een begrijpbaar bericht op te bouwen.

De A.S.D.A.C. kan dus ook beschouwd worden als de ‘taal’ waarmee de data-uitwisseling tot stand zal komen.

De A.S.D.A.C. standaard is gebaseerd op de internationale ADIS (*) standaard (ISO 11787).

Het belang van A.S.D.A.C.

Het gebruik van zo’n gestandaardiseerde syntax biedt vele voordelen voor de agrarische sector.

Één van de grootste voordelen is dat door het gebruik van een syntax een gewaarborgde flexibiliteit bekomen wordt. Zo kan direct ingespeeld worden op gewijzigde omstandigheden en kan het systeem snel uitgebreid worden (volgens de behoefte van de industrie) zolang aan de afspraken van de syntax voldaan wordt (via het Centrum voor Agrarische Standaardisatie vzw).

Het belangrijkste voordeel voor de gebruikers (land- of tuinbouwers) is de grote tijdswinst die kan geboekt worden door het automatisch inlezen van de gegevens (facturen, gegevens melkcontrole, …) na het ophalen van het betreffende bestand.

Tevens biedt het gebruik van een A.S.D.A.C.-syntax een vergaande vereenvoudiging om tot een systeem van volledige traceerbaarheid te komen (alle schakels van de keten kunnen met elkaar communiceren). Zo kan men alle stappen in het productieproces perfect volgen en is er een doeltreffende eigencontrole via de in- en uitgaande producten (stockbeheer), tevens kan er snel gereageerd worden als er onregelmatigheden gebeuren in de keten.