Videotrainingen

Pigvision mobile
1. Basisinformatie

2. Invullen van zeuggegevens

Zeug zoeken via intypen
Via het toetsenbord van Tablet of GSM kan je via Zoeken de zeug opvragen:
Zeug zoeken via intypen

Zeugen zoeken via barcode
Als je met zeugenkaarten in de stal werkt waarop een barcode van het zeugnummer staat afgedrukt, kan je de zeugnummer zo inscannen:
Zeug zoeken via barcode

Eén handeling invoeren
Insemineren
Werpen
Spenen
Verwerpen
Behandelingen
Locatie wijzigen
Afvoeren / Sterfte
Conditie
Behandelen zeug
Dode biggen
Biggen verleggen

Gecombineerde handelingen invoeren
Als je van één zeug en het werpen en de biggensterfte wil invullen, of een zeug is gespeend en je wilt onmiddellijk ook een behandeling toevoegen, dan spreekt men van gecombineerde acties:
Gecombineerde handelingen invoeren

Acties met meerdere zeugen samen
In plaats van individueel elke zeug apart in te voeren en telkens de actie en het hele invulscherm in te vullen, kan het handig zijn dat je bij sommige acties meerdere zeugen tegelijk dezelfde actie toewijst:
Acties met meerdere zeugen samen

Alle dieren – filteren en sorteren
Handig bij het opvragen van zeugen is dat de zoeklijst beperkt is tot enkel deze zeugen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. De volgorde van de lijst kan je dan ook zelf bepalen:
Alle dieren – filteren en sorteren

Werken met ‘Mijn werklijst’
Een werklijst is een lijst van zeugen die meerdere keren kan gebruikt worden om acties op toe te passen. Daarmee hoeven de zeugnummers niet telkens opnieuw aangeduidt of ingevuld te worden:
Werken met ‘Mijn werklijst’

3. Gegevens opvragen

Zeugenkaart opvragen
De historiek van de cyclusgegevens is bepalend voor beslissingen wat met elke zeug moet gebeuren:
Zeugenkaart opvragen

Bedrijfsbeheer
Wat is een boekhouding?
Wizard boekingen

Opstarten boekjaar
Bedrijfsplan
Investeringsplan
Verdeelgroepen

Boekingen
Investeringen
Leningen
Boekingen algemeen
Boekingen aankopen
Boekingen verkopen
Boekingen verkoop gewassen
Boekingen verbruik uit stock
Boekingen kenmerken
Boekingen teeltplanverdeling
Boekingen tips

Afsluiten boekjaar
Eindinventaris gewassen
Eindinventaris dieren
Eindinventaris producten
Eindinventaris krachtvoeders
Jaarinstellingen

Akkerbouw
Bemestingsplan
Percelen
Oogsten
Teeltplannen

Ceres Online
Wat is online boekhouding?
Wat is online teeltregistratie?
Wat is online boekhouding in combinatie met akkerbouw?

Rundvee
Grafieken rundvee

Varkens
Toewijzen zeugnummers in groep
Inventaris vleesvarkens
Opvolgen stock vleesvarkens via all-in-all-out-systeem