Veel gestelde vragen – Ceres Rundvee

Aankoop dieren

In heb een volle vaars aangekocht. Hoe moet ik dit boeken?

Algemeen

Hoe maak ik de automatische nummering aan?
Hoe maak ik een inventaris?
Hoe vul ik het standaard gewicht en waarde van kalf en vaars in?
Wat willen de verschillende kleuren zeggen in rundvee?
Wat betekent reform?

Gegevens inlezen / doorsturen

Hoe exporteer ik mijn gegevens naar Liba?
Hoe stuur ik door naar Sanitel?
Hoe stuur ik door naar VRV?

Gezondheid

Hoe moet ik vaccinatieschema’s aanmaken?
Hoe vul ik een standaard droogzetmiddel in?
Hoe maak ik een ziekte aan?
Hoe hang ik staalnames vast aan een behandeling?
Behandelplannen aanmaken
Ik vind een geneesmiddel niet terug op de lijst
Opvolgen vaccinatieschema voor mastitisgevoelige dieren

Lijsten

Waar vraag ik het resultaat op van gesekst sperma?
Hoe werkt eigen lijsten?
Hoe interpreteer ik het resultaat aAa?

Sanitel/VRV

Foutmelding “Fout op bewegingsdatum”
Foutmelding “Versiekaartnummer niet correct”
Sterfte komt niet op het scherm om door te sturen naar Sanitel?
Hoe stuur ik door naar Sanitel?
Hoe stuur ik door naar VRV?

Stieren

KI stieren schrappen die niet meer gebruikt worden
Ik vind de stier niet bij het dekken?

Technische handelingen

Koe heeft verworpen, maar geeft toch melk?
Er is een tweeling geboren, maar één kalf ingegeven?
Geen enkel dier komt in aanmerking bij samenlopen?
Stop samenlopen in groep boeken?
Jongvee kan niet gekalfd hebben?
Wat betekent reform?
Ik vind de stier niet bij het dekken?
Foutieve data aanpassen (dek, kalven, speen)

Verkoop dieren

Werkwijze btw inclusief en btw exclusief
Berekenen en aanpassen van gewicht
Verkopen aan slachthuis inboeken
Hoe externe opfok opvolgen?

Wijzigingen dieren

Verkeerd nummer gegeven aan kalf, hoe schrappen?
Verkeerd geslacht van kalf ingegeven
Wijzigen naam of referentie
Versiekaartnummer wijzigen
Hoe afstammingen aanvullen van dieren?
Foutieve data aanpassen (inseminatie, kalven,…)