Veel gestelde vragen – Ceres bedrijfsbeheer

Afsluiten boekhouding

Werking eindinventaris gewassen, dieren, producten, krachtvoeders
Hoe een boekjaar afsluiten?
Waar vind je de uitslag van de boekhouding? Hoe afdrukken?
Hoe kolom uitslag veranderen op de lijst resultaat boekhouding?
Solvabiliteit vs moderniteitsgraad
Waar kan ik de resultaten van meerdere jaren vinden?
Betaalde intrest is niet ingevuld bij de uitslag boekhouding?
Welke afschrijvingen komen in aanmerking voor de investeringen?
Hoe komen we aan de cijfers op de uitslag van de boekhouding?

Algemeen

Hoe kan ik klanten of producten schrappen die niet meer gebruikt worden?
Waar kan ik de jaarinstellingen invullen?
Hoe zonnepanelen inboeken?
Hoe rentesubsidie en kapitaalsubsidie inboeken?
Hoe een bepaalde soort of product aan een klant hangen zodat hij er altijd op komt bij boekingen?
Hetzelfde product samenvoegen naar één product.
Waar vul ik tractoruren in?

Boekingen

Ik zie niet alle boekingen op het boekingsscherm?
Nieuwe leverancier is niet zichtbaar bij een boeking?
Hoe zonnepanelen inboeken? Hoe rentesubsidie en kapitaalsubsidie inboeken?
Hoe een bepaalde soort of product aan een klant hangen zodat hij er altijd op komt bij boekingen?
Hoe de stock van producten bekijken?
Waar vul ik de premies in?
Hoe boek ik een melkfactuur met bijkomende kosten en inkomsten?
Hoe deelfacturen en definitieve factuur inboeken van bieten?
Waarvoor dient soort bij boekingen in bedrijfsbeheer?
Ik kan een bepaald soort product (uitgave/inkomst) niet kiezen?
Ik kan een bepaald kenmerk niet boeken bij een product?
Hoe werken de krachtvoederformules voor zelfmengelaars?
Hoe werkt het bemestingsplan?
Wat mag er wel en wat niet geboekt worden in een bedrijfseconomische boekhouding?
Aanmaken van stro / hooi / voordroog?
Hoe nieuwe bestrijdingsmiddelen importeren?
Hoe een nieuwe lijst van fytoweb afhalen?
Waar kan ik een perceels- en teeltfiche van een bepaalde periode vinden?
Waar kan ik een lijst van alle aankopen van een product in een bepaalde periode vinden?
Waar kan ik een lijst van alle aangekochte voeders in een bepaalde periode vinden?
Ik kan geen verdeelgroep kiezen bij de boekingen?

Gegevens inlezen / doorsturen

Rode lijnen importeren voederfacturen

Gewassen

Hoe verbruik ik korrelmaïs aan mijn dieren?
Oogsten van voordroog, hooi en stro als nevenproduct
Aanmaken van stro / hooi / voordroog?
Hoe nieuwe bestrijdingsmiddelen importeren?
Hoe een nieuwe lijst van Fytoweb afhalen?
Waar kan ik een perceels- en teeltfiche van een bepaalde periode vinden?
Hoe boek ik verkoop gewassen?

Investeringen

Hoe detail deelfacturen van investering boeken?
Verschil tussen leningen boeken en investering
Hoe een investering boeken, detail kosten?
Waar en hoe kunnen investeringsplannen aangemaakt worden?
Waarom blijf een investering staan terwijl ze reeds verkocht/afgeschreven is?
Hoe zonnepanelen inboeken?

Leningen

Verschil tussen lening en investering
Aflossing van leningen boeken

Lijsten

Waar kan ik een lijst van alle aankopen van een product in een bepaalde periode vinden?
Waar kan ik een lijst van alle aangekochte voeders in een bepaalde periode vinden?
Waar kan ik een perceels- en teeltfiche van een bepaalde periode vinden?
Waar vind je de uitslag van de boekhouding? Hoe afdrukken?
Hoe kolom uitslag veranderen op de lijst resultaat boekhouding?
Solvabiliteit vs moderniteitsgraad
Waar kan ik de resultaten van meerdere jaren vinden?
Betaalde intrest is niet ingevuld bij de uitslag boekhouding?
Welke afschrijvingen komen in aanmerking voor de investeringen?
Hoe komen we aan de cijfers op de uitslag van de boekhouding?

Opstarten boekjaar

Waar kan ik tractoruren invullen?
Ik kan geen verdeelgroep kiezen bij een boeking?

Percelen

Hoe de oppervlakte van een perceel wijzigen?
Probleem dat er reeds een teeltplan in zit bij het wijzigen van een perceel?
Hoe een perceel boeken?